avatar

Elder Chifuka Chundu

Elder

Elder Chifuka Chundu Edmonton Central SDA Church.


avatar

Elder Jacques Ngoroana

Elder

Elder Jacques Ngoroana Edmonton Central SDA Church.


avatar

Elder Jidiri Ndagije

Elder

Elder Jidiri Ndagije Edmonton Central SDA Church.


avatar

Elder Amos Kamande

Elder

Elder Amos Kamande Edmonton Central SDA Church.


avatar

Elder Bob Ramsay

Elder

Elder Bob Ramsay Edmonton Central SDA Church.


avatar

Elder Noah Joseph

Elder

Elder Noah Joseph Edmonton Central SDA Church.


avatar

Elder Lorraine Popik

Elder

Elder Lorraine Popik Edmonton Central SDA Church.


elder-kwesi

Elder Kwesi Amoh

Church Elder

Elder Kwesi Amoh Edmonton Central SDA Church


pastor-enoch

Pastor Enoch Okwaro

Pastor

Pastor Enoch Okwaro Edmonton Central SDA Church Pastor.


pastor-wesley

Pastor John Wesley

Pastor

Pastor John Wesley Edmonton Central SDA Church